Psykolog Rasmus Hechmann Hansen


Jeg er uddannet psykolog på Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, autoriseret af Psykolognævnet, godkendt specialist i Psykoterapi med voksne og medlem af Dansk Psykologforening. Siden 1999 har jeg erhvervet en bred erfaring med terapeutisk arbejde i privat praksis, jobcenter, døgninstitution, Regionshospitalet Viborg, Mødrehjælpen mm. Jeg har også forsket i mesterlære, modtaget forskningsstipendiat og haft undervisningsopgaver på Aarhus og Aalborg Universitet. Jeg har deltaget i en arbejdsgruppe i Socialministeriet, der i 2011 udgav: "Retningslinjer for udarbejdelse og anvendelse af forældrekompetenceundersøgelser". Fra 2009-2022 har jeg været PAS-konsulent (Post Adoptions Services) ved Ankestyrelsen.

Tidligere har jeg gennemført psykoterapeutisk uddannelse med fokus på neuroaffektiv udviklingspsykologi, tilknytningsteori og forskning, selvpsykologi og objektrelationsteori, som grundlag for at forstå vores intra- og interpersonelle udvekslingsmønstre i udvekslingsfeltet. Min behandlingstilgang uddybes her og tager bl.a. udgangspunkt i udvekslingsfeltet, hvori det også er muligt at uddybe en række personlighedstræk

Ifm. min specialistuddannelse har jeg gennemført psykoterapeutisk videreuddannelse på "Akademi for Integrerende Psykoterapi" ved Klinik for Personlighedsforstyrrelse, Riskov. Jeg er medlem af "International Integrative Psychotherapy Association" og indenfor denne ramme aktuelt i gang med uddannelsesforløb ved bl.a. Richard G. Erskine, Ph. D.

Jeg er i efteråret 2021 blevet akkreditteret af www.ikas.dk under "Den Danske Kvalitetsmodel".

Her kan du elektronisk bestille og ændre aftaler, når du er oprettet hertil.